Κυψέλη Intercooler Αλουμινίου

Ψυγείο intercooler αλουμινίου υψηλής πίεσης και απόδοσης.

Αλουμίνιο
Διαθέσιμα πάχη 47, 65 mm

Κατασκευή Intercooler Αλουμινίου

Ψυγείο intercooler αλουμινίου υψηλής πίεσης και απόδοσης.

Αλουμίνιο
Διαθέσιμα πάχη 47, 65 mm

Παραγωγή Κυψελών και Intercooler με Σωλήνες Multiport

Σύστημα Παραγωγής κυψελών και intercooler αλουμινίου με σωλήνες multiport υψηλής πίεσης και απόδοσης.

Αλουμίνιο
Διαθέσιμα πάχη 47, 65 mm