Κατασκευή Ψυγείων και Κυψελών Λαδιού

Σύστημα Παραγωγής ψυγείων και κυψελών λαδιού αλουμινίου υψηλής πίεσης barplate.

Αλουμίνιο

Πίεση: 20bar

Διαθέσιμα πάχη 44, 61, 94, 111, 138, 166 mm

Κατασκευή Ψυγείων και Κυψελών Λαδιού Multiport

Σύστημα Παραγωγής ψυγείων και κυψελών λαδιού αλουμινίου υψηλής πίεσης με σωλήνες Multiport.

Αλουμίνιο

Πίεση: 20bar

Διαθέσιμα πάχη 47, 65 mm