Κατασκευή Βιομηχανικών Εναλλακτών

Κατασκευή βιομηχανικών εναλλακτών νερού, αέρος, ατμού, λαδιού και ψυκτικών μηχανημάτων.

Τύποι: Πτερυγιοφόρων σωλήνων, condenser, αυλοφόροι και πλακωειδής εναλλάκτες

Αλουμίνιο, Χαλκό, Χάλυβα.
Κατα παραγγελία